Regulamin opinii

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów i usług. Gdy mówimy o nas, mamy na myśli następujący podmiot: Anna Papiernik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Papiernik”, ul. Wielicka 42B/94, 30-552 Kraków, NIP: 551-112-83-01, REGON: 351435281.
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://akademia.zarzadzajskutecznie.pl/.
 3. Za pośrednictwem modułu opinii, zapewniamy Ci możliwość przeglądania oraz publikowania opinii o naszych produktach / usługach na naszych stronach internetowych, co stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Nie przewidujemy jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacimy za wystawienie opinii.
 5. Opublikowanie opinii wymaga podania danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym, ale samo przeglądanie opinii może odbywać się anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z opublikowaniem opinii opisane są w naszej polityce prywatności.
 6. Opublikowanie opinii odbywa się poprzez wypełnienie zaprojektowanego w tym celu formularza internetowego dostępnego z poziomu naszych stron internetowych. Przesłanie formularza opinii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Zakazane jest publikowanie opinii:
  • ▪ na temat produktów / usług, z których nie korzystałeś lub których nie nabyłeś,
  • ▪ naruszających nasze dobra osobiste lub dobra osobiste innych podmiotów,
  • ▪ wulgarnych, agresywnych lub w inny sposób godzących w dobre obyczaje,
  • ▪ nierzetelnych lub wprowadzających w błąd,
  • ▪ pisanych na zamówienie, w zamian za wynagrodzenie, jak i bez wynagrodzenia,
  • ▪ noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
  • ▪ naruszających prawa autorskie,
  • ▪ naruszających zasady ochrony danych osobowych.
 8. Opinie naruszające określone powyżej zakazy są usuwane bez powiadomienia w wyniku prowadzonej przez nas moderacji.
 9. Jeżeli uważasz, że opinia widoczna na naszych stronach internetowych narusza określone powyżej zakazy, powiadom nas o tym, przesyłając wiadomość na adres kontakt@zarzadzajskutecznie.pl. Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy w ciągu 14 dni. Na tych samych zasadach możesz złożyć inną reklamację dotyczącą modułu opinii.
 10. Poza środkami opisanymi powyżej, w celu zapewnienia, żeby opinie pochodziły od klientów, którzy korzystali z danego produktu lub usługi, wdrożyliśmy również mechanizm weryfikacji autentyczności opinii działający w następujący sposób:
  • ▪ mechanizm, który pozwala opublikować opinię wyłącznie przez osobę posługującą się adresem e-mail wykorzystanym przy składaniu zamówienia. Mechanizm ten polega na tym, że formularz pozwalający opublikować opinię nie jest publicznie dostępny na naszych stronach internetowych, ale link do tego formularza wysyłany jest na adres e-mail przypisany do zamówienia,
  • ▪ mechanizm akceptacji przez nas opinii przed jej opublikowaniem. Mechanizm ten polega na tym, że każda opinia przesłana z wykorzystaniem przeznaczonego do tego formularza podlega weryfikacji pod tym kątem, czy adres e-mail podany przez osobę przesyłającą opinię jest tożsamy z adresem e-mail przypisanym do zamówienia obejmującego produkt / usługę, którego dotyczy opinia. W razie weryfikacji negatywnej, opinia nie jest publikowana
  • ▪ mechanizm ograniczenia możliwość publikowania opinii wyłącznie do osób, które posiadają zarejestrowane konto użytkownika w naszym sklepie
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2023.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.
Copyright © 2023 Anna Papiernik. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Anna Papiernik, NIP: 551-112-83-01
Tel: 514117132
Email: kontakt@zarzadzajskutecznie.pl

Polityka prywatności
Regulamin Akademii Skutecznego Zarządzania
Regulamin opinii

Płatności kartą obsługuje
”Mastercard